Förra Tölö bibliotek

Den gula stenbyggnaden som fungerat som bibliotek i Tölö byggdes på 1820-talet som soldatapotek för ryska artilleri- och kosacktrupper. Tölö bibliotek fungerade i byggnaden mellan 1937 och 1970. Huset revs och på stället byggdes hotell Hesperia som färdigställdes 1972. Innan de gamla byggnaderna revs och ersattes med stora hotell var tomten en favorit bland nejdens barn med många gömmor och backåkningsmöjligheter.