Georgsgatans simhall

Basturna i simhallar och sporthallar möjliggjorde från och med 1920-talet en modern bastuupplevelse för allt fler stadsbor. Dessa nya allmänna bastur kaklades och var försedda med elljus och duschar. I Georgsgatans simhall finns två bassänger, där varannan dag är vikt för kvinnor och varannan för män.