Hamnvy från Skatudden

Skatudden var en livlig godshamn ännu på 1970-talet, men godstrafiken dit upphörde år 1980. Denna bild är från 1937.