Helsingforsdag på Riddarhuset 1975

Under Helsingforsdagen har man fått stifta bekantskap med platser som vanligtvis inte är öppna för allmänheten. År 1975 ordnade Kronohagens invånarförening öppet hus på Riddarhuset.