Helsingforsmedalj

Till Helsingforsdagen hör även utdelning av Helsingforsmedaljer. Medaljen på bilden är från 1956, då medaljer för första gången delades ut till dem som varit i stadens tjänst i 30 år.