Helsingin kartta 1902 Plan öfver Helsingfors

Vattencisternen eller vattenborgen syns på kartan från 1902 på platsen för Alphyddan, på den nordöstra sidan längst inne i Tölöviken. Kartan har skapats av K. E. Holm och tryckts av Ab F. Tilgmanns bok- och stentryckeri.