Hertonäsvägen dvs. nuvarande Österleden 1932

Det blev lättare att ta sig till Hertonäs redan i slutet av 1910-talet, när en broförbindelse, Brändö bro, färdigställdes mellan Sörnäs och Brändö 1916. Biltrafiken ökade på 1920-talet och nya vägar byggdes i området för Helsinge landskommun. Under tidigare århundraden hade man varit tvungen att färdas runt Gammelstadsfjärden längs en gammal körväg för att ta sig från huvudstaden till Hertonäs. På vintern kunde man ta sig till staden längs vintervägarna och på sommaren genom att ro. Svårast att ta sig fram var det när isen varken bar eller brast