Höghusen på Understensvägen rivs i Kvarnbäcken

På platsen där höghusen på Understensvägen stod fanns tidigare Botby avstjälpningsplats, på vars område höghus byggdes på 1970-talet. Invånarna i de hus som hade byggts ovanpå avstjälpningsplatsen exponerades för farliga ämnen. Husen revs i början av 2000-talet.