Hufvudstadsbladets hus och Forum

Hufvudstadsbladets kännetecken är tornet som tillhör dess affärshus och syns ytterst till vänster. Amos Andersson köpte förutom Hufvudstadsbladet flera fastigheter i samma kvarter. För att understöda kultur och det finlandssvenska testamenterade han sin förmögenhet till Konstsamfundet. Organisationen var med om att låta bygga det nya köpcentret Forum i stället för det gamla som syns på bilden.