Järnvägstorget 1909

Järnvägstorget år 1909. Områdets första spårvagnslinje gick snett över torget tills linjen år 1910 flyttades till torgets norra och västra kanter.