Johannes Kunila, pastor vid fånglägret på Sandhamn

Johannes Kunila, pastor vid fånglägret på Sandhamn, ansvarade för jordfästningarna och registrerade alla döda fångar som begravdes på Sandhamn. Han informerade också familjerna och sände dödsattester till de avlidnas hemförsamlingar. När man sedan flera decennier senare gick in för att klarlägga uppgifterna om de döda, har de förteckningar som Kunila sammanställde över döda och gravsatta varit ett ytterst värdefullt källmaterial.