Juhani Aho

Juhani Aho (ursprungligen Brofeldt) inledde sin karriär som tidningsman 1882 som biträdande redaktör på Uusi Suometar. På 1880-talet idkade Aho aktiv studentpolitik i de finsksinnades rader tillsammans med Eero Erkko och Arvid Järnefelt. I Päivälehti, som Aho grundat tillsammans med Erkko, Järnefelt och E.O. Sjöberg, recenserade han litteratur, bildkonst och teater över hela skalan, men mest kända är hans spånor: korta berättelser, resebrev och samhälleliga ställningstaganden. Det var inte alltid lätt för Aho att förena författarkarriären och tidningsarbetet, men han var trots sin jäktiga livsrytm arbetade på Päivälehti under hela dess utgivningstid.