Kajsaniemigatan 1

Trafik i början av Kajsaniemigatan år 1934.