Kapitulerade rödgardister vid Åbo kasern

Röda fångar som kapitulerat vid Åbo Kasern, bild ur tidningen Veckans Krönika 26, 6.7.1918. Efter intagningen av Helsingfors började man transportera röda fångar till fångläger. Medan man letade efter röda som alltjämt var på fri fot och fängslade dem, ökade fångantalet snabbt. Redan några dagar efter att striderna hade upphört var antalet röda fångar över 6000. I Helsingfors inrättades fångläger på Sveaborg, Stora Mjölö, Sandhamn och Skatudden.