Kröning av Jungfru Maria, Italien 1342


Italiensk målning från 1300-talet. Liknande vackert förgyllda och målade verk finns inte bevarade från Finland. På bilden får jungfru Maria en krona på huvudet och blir "himmelens drottning". Mariadyrkan var en integrerad del av den katolska religionen som protestanterna senare ställde sig avvisande till.