Kvartersbutiker på Mannerheimvägen

Kvartersbutiker fanns också i stadens utkant som det här trähuset som låg vid nuvarande Mannerheimvägen 100. I husets stenfot fanns en mjölkbutik och begravningsbyrå på 1930-talet.