Kvinnor syr utrustning för vitgardister

Kvinnor som syr utrustning för vitgardister före intagningen av Helsingfors. Bilden publicerades i tidningen Veckans Krönika 8.6.1918. Från och med att inbördeskriget hade brutit ut i januari till början av april var Helsingfors de rödas huvudstad. Stadens vita höll sig gömda eller bedrev i hemlighet verksamhet i privata hem.