Kyrksalen i Hagalund

Kyrksalen i Hagalunds kyrka, som ritats av Aarno Ruusuvuori.