Leonard Wasenius med en papegoja

Konsul, verkställande direktör Leonard Wasenius (1866–1938) hade hämtat med sig en papegoja från Sydamerika. Här står han på terrassen till sin villa Anneberg cirka år 1910. Villan är den äldsta i Helsingfors och inhyser nuförtiden ett kafé och ägs av Nyttoväxtföreningen.