Ludvigsgatan är en tidningsgata

Helsingin Sanomats expansion syns som förändringar i gatubilden på den södra sidan av Ludvigsgatan. Tidningens redaktion, kontor och tryckeri och den successivt växande tidningskoncernen behövde mer utrymme. Det fick man genom att köpa grannhusen, låta bygga nytt och riva bort det gamla som var i vägen.

Photographer

Period