Marie-Bads personal

Marie-Bad, namne med den berömda tjeckiska kurorten Marienbad, låg i hörnet av Mariegatan och Kyrkogatan. Fotot är från 1913 och bastun, som grundades på 1850-talet, började redan då vara gammalmodig. Bastuns verksamhet upphörde ett år senare, när byggnaden revs och ett nytt, högre flervåningshus byggdes på dess plats. På fotot syns bastuns personal.