Matutdelning i en lekpark

Matutdelning i en lekpark i Hertonäs på 1950-talet. Traditionen lever fortfarande kvar i Helsingfors.