Niemelä torp på Fölisön

Niemelä torp flyttades till Fölisön från Konginkangas i Mellersta Finland.