Odlingsförslag för Baggböle koloniträdgård

Koloniträdgårdsrådgivare Elisabeth Kochs odlingsförslag för kolonilotter i Baggböle koloniträdgård 1949.

Användarrättigheter

Förvaringsplats