Öppna filterbassänger i slutet av 1800-talet

Vattenverkets äldsta, öppna sandfilterbassänger på Broholmen (numera Kungsgårdsholmen) i Gammelstaden i slutet av 1800-talet.