Öppningen av den första enkammarlantdagen

Öppningen av den första enkammarlantdagen. Festkortege på Senatstorget på väg från Nikolaikyrkan till det kejserliga palatset (numera Presidentens slott) den 25 maj 1907. I bakgrunden Senatshuset (nuvarande Statsrådsborgen).