Överfulla sopkärl

När levnadsstandarden steg, men avfallet inte sorterades alls blev soptunnorna proppfulla. De ljusröda påsarna är plastkassar från Valintatalo, en snabbköpskedja som grundades i Helsingfors 1967. Mängden avfall ökade snabbt.