Översvämning på Mikaelsgatan

Dammen i Kajsaniemi svämmade över regelbundet, och således fick man på vintrarna en inofficiell skridskobana på Järnvägstorget. Efter att svandammen avskaffades uppstod översvämningar på området på grund av ösregn och trånga avloppsrör.