Panorama från Nationalmuseets torn mot sydost

Bakom Villa Hagasund syns bangården och Tölö godsstations byggnader. Den ljusa rektangulära byggnaden bakom tegelmagasinen är dåvarande järnvägsstationen som revs undan för nuvarande huvudjärnvägsstation år 1918. I bakgrunden syns domkyrkan.