Påskevenemang på Jägartorget

Påskevenemang på Hertonäs torg år 1962. Expediternas arbetsdräkt var en vit rock, påskhäxornas tydligen en duk.