Pojkar förundras över död råtta

Råttor finns där det finns människor – eller i alla fall avfall. År 1901 betalade staden ett arvode på 10 penni för varje död råtta. Till följande år föreslogs en summa på 5 000 mark till råttarvoden, så råttfångsten förväntades vara ansenlig.