Populär inspelningsplats

Nejden kring Tölö torg har en central roll i Valentin Vaalas komedi Mieheke (Så tuktas en kvinna, 1936). Art deco -byggnaden på Fältskärsgatan 9 var en populär hembyggnad för medelklasspersoner i filmer på 1930- och 1940-talen.