Programmet för den första Helsingforsdagen 1959, den andra delen

Programmet för den första Helsingforsdagen fastställdes av stadsstyrelsen den 4 juni 1959. På bilden syns den andra sidan av protokollet.

Photographer

Period