Ritning av tillbyggnad 1919

Bruksområdet byggdes i flera etapper, och emellanåt rev man gammalt. Denna ritning är från år 1919.