Rob. Hubers vattenfilter

Vattenrenare som bär Robert Hubers namn i Helsingfors stadsmuseums samling. Filter av det här slaget hjälpte de förmögnare hushållen att rena både brunnsvattnet och det nya vattenledningsvattnet så att det blev drickbart. Syftet med vattenrenarna var att avlägsna skräp, humus och tungmetaller ur vattnet med hjälp av flera filterdelar i följd, såsom sand-, svamp- eller kolskikt.