Rödgardister på ett ateljéporträtt, Helsingfors 1918

Många rödgardister, liksom även skyddskårister, lät fotografera sig hos lokala fotografer. Jaakko Paavolainen, som har forskat i terrorn i samband med inbördeskriget, har sagt: ”På fotografierna ser vi på bägge sidor samma ansikten, samma hållning, samma lynne, intelligens och naturbegåvning. Skillnaden finns endast i tankevärlden.”