Rudolf Holsti

Rudolf Holsti (1881–1945) var politiker, tidningsman och diplomat och Helsingin Sanomats Londonkorrespondent 1909–11 och redaktör 1911–17. Hans mest kända signatur var Kertoja (Berättaren). Rudolf Holsti hade även en betydande politisk och internationell karriär: han var riksdagsledamot 1913–18 och 1922–23, senator 1917, Finlands delegat i London 1918–19, utrikesminister 1919–22 och 1936–38, ambassadör i Estland 1923–27, ambassadör i Schweiz och permanent representant i Nationernas förbund 1927–40 samt professor i sociologi vid Stanforduniversitetet 1940–45. Teckning av Rafael Rindell.