Sandudd, en ekorre äter ur en kvinnas hand

Ännu i slutet av 1990-talet var ekorrar mycket vanligt förekommande och tama på Sandudds begravningsplats, men senare har de minskat avsevärt. Att utfodring har förbjudits har även lett till att ekorrarna inte längre är lika orädda. Fotot är från 1950-talet.