Sankt Lars kyrka

Sankt Lars kyrka byggdes i mitten av 1400-talet men skadades svårt i en brand år 1893. Dess nuvarande utseende återspeglar 1800-talets uppfattningar om restaurering.