Sanomahuset

Flygfotografi av Sanomahuset kvällstid. Det centrala elementet i fotografiet är Sanomahusets takfönster. Baktill till vänster syns huvudjärnvägsstationen, till höger upptill Posthuset.