Sederholms grav

Johan Sederholms gravkapell ligger i Gamla kyrkoparken eller Pestparken. Kapellet ritades av arkitekt C. L. Engel.