Sederholmska huset

Sederholmska huset, på Alexandersgatan 18, stod klart 1757. Det är en av få bevarade 1700-talsbyggnader i Helsingfors och i själva verket den enda vid Senatstorget (de andra 1700-talsbyggnaderna har antingen rivits eller genomgått en mycket genomgripande modernisering).