Senatshuset 1866

Senatshuset i fonden, och mitt på torget hyrda foror. Till vänster bygget för Kemilaboratoriet och museibyggnaden Arppeanum anno 1866.