Senatstorget år 1911

Vy över Senatstorget mot Alexandersgatan år 1911.