Sockerbruk och godsvagnar

Sockerbrukets järnväg hade ursprungligen smal spårvidd. Statens Järnvägars vagnar forslades med speciella lavettvagnar längs det smala spåret från Helsingfors bangård till sockerbruket. Till höger på bilden ett smalspårsånglok med tre lavettvagnar som har lastats med en öppen flakvagn och två täckta godsvagnar.