Spår av bombningar vid Åbo kasern

Intagningen av Helsingfors år 1918. Åbo kasern, Västra Henriksgatan 28 vid nuvarande Glaspalatset, efter en eldsvåda förorsakad av de tyska truppernas bomber. Stadsbor letar efter konservburkar i ruinerna. Inbördeskriget hade satte sina spår i Helsingfors. Staden hade utsatts för förstörelse under striderna och stadsborna försökte återgå till ett normalt liv bland ruinerna. Livsmedelsbrist och hunger var ett gissel för stadens invånare.