Sprängning av sockerbruket

Största delen av Tölö sockerbruks byggnader revs snart efter att fabriken hade stängts 1965.