Stadshusets entréhall

Entréhallen i Helsingfors stadshus efter det moderniseringsarbete som Aarno Ruusuvuoris arkitektbyrå genomförde.