Stadshusets interiör 1

Interiör i stadshuset efter det moderniseringsarbete som Aarno Ruusuvuoris arkitektbyrå genomförde.