Stadshusets interiör 2

Interiör i Helsingfors stadshus efter det moderniseringsarbete som Aarno Ruusuvuoris arkitektbyrå genomförde.